ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณีอำเภอสารภี โดยเทศบาลตำบลไชยสถาน ขอรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
             นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน กรณีอำเภอสารภี โดยเทศบาลตำบลไชยสถาน ขอรังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งติดกับที่วัดศรีสองเมือง
             ณ บริเวณวัดศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,360