ประชุมคณะสังฆาธิการ คณะสงฆ์อำเภอจอมทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พระเดชพระคุณ พระสุวรรณเมธี ดร. (แสวง ปญฺญาปโชโต) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะสังฆาธิการ คณะสงฆ์อำเภอจอมทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พระเดชพระคุณ พระสุวรรณเมธี ดร. (แสวง ปญฺญาปโชโต) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธาน
                ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,333