ถวายความคืบหน้า และการเตรียมความพร้อม เรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น.

               นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมถวายความคืบหน้า และการเตรียมความพร้อม เรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา แด่ พระครูอาชวปรีชา เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาส เจ้าคณะตำบลบ้านปง

               ณ วัดอรัญญวาส ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,625