ประชุมตรวจเยี่ยมโครงการเงินอุดหนุนสมบทการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑๙ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.

                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมโครงการเงินอุดหนุนสมบทการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑๙ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

                 ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,595