ติดตามการดำเนินการนำรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดพันตน (ร้าง) ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

               นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินการนำรังวัดออกโฉนดที่ดินวัดพันตน (ร้าง)  ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

              ผลดำเนินการ รังวัดได้เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๑ งาน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,619