พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

                ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีมาตราการควบคุมป้องการเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,616