ตรวจสอบสภาพพื้นที่วัดเมืองยอง (ร้าง) ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบสภาพพื้นที่วัดเมืองยอง (ร้าง) โฉนดที่ดินเลขที่ 4178 ตั้งอยู่ที่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินและยกกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 66/6 ของวัดเมืองยอง (ร้าง) ราย นายธนัยนันท์ จิตรวรพงษ์
                 ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,570