ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียงวัดกู่มะปิน (ร้าง) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
             นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียงวัดกู่มะปิน (ร้าง) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
             ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,112