ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ พระภิกษุ สามเณรเข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท – เอก ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   
               นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
               ณ วัดพระธาตุโขงขาว ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ วัดหนองตอง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,537