พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย์ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
                    ในการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย์ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
                    นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจจพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,936