ตรวจพื้นที่วัดเวียงนางคำเอ้ย (ร้าง) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่วัดเวียงนางคำเอ้ย (ร้าง) ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดเวียงนางคำเอ้ย (ร้าง) ต่อไป
                ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,951