ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างสมาธิสถานสมเด็จพระญาณวชิโรดม ในท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มแม่น้ำฝาง บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่      

วันอังคารที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ถวายการต้อนรับและร่วมคณะสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างสมาธิสถานสมเด็จพระญาณวชิโรดม ในท้องที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มแม่น้ำฝาง บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่        


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,933