พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญ ๕๐ วัน) อุทิศบูชาพระคุณ หลวงพ่อพระครูสุจิตธรรมสาร (ครูบาสุใจ เขมจาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง

วันอาทิตย์ที่  ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญ ๕๐ วัน) อุทิศบูชาพระคุณ หลวงพ่อพระครูสุจิตธรรมสาร (ครูบาสุใจ เขมจาโร) อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยเต่า อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โปรดเมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญ ๕๐ วัน)
                ณ วัดท่าครั่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,951