พิธีทำบุญตักบาตร และเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศล“พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต”

วันอังคารที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๔.๐๐ น.
                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศล“พระพุทธนเรศร์ศิลาปวงประชาบูชิต” โดย พระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร โปรดเมตตาเป็นประธาน
                  ณ มณฑลพิธี กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.๗) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,986