ตรวจสอบการจัดประโยชน์ในที่ดินวัดกอมะเกือ (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ การจัดประโยชน์ในที่ดินวัดกอมะเกือ (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,885