พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

 วันพุธที่  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                       จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าสุรีย์พรวนาราม ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
                       ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอำนวยความสะดวกและปฏิบัติพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,890