รังวัดรวมโฉนดที่ดินวัดข้าวแท่นหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
             นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการรังวัดรวมโฉนดที่ดินวัดข้าวแท่นหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
             ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,947