ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหนเหนือ

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
             นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหนเหนือ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
              ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม พร้อมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
             ณ วัดน้ำต้อง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,872