ถวายข้อแนะนำและแนวปฏิบัติในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดบ้านดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                   นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ถวายข้อแนะนำและแนวปฏิบัติในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   ณ วัดบ้านดง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 206,194