ตรวจสอบที่ดินวัดน้อย (ร้าง) โฉนดที่ดินเลขที่ 2424 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
                  นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบที่ดินวัดน้อย (ร้าง) โฉนดที่ดินเลขที่ 2424 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีมีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นผิวทางสัญจรและรางระบายน้ำสาธารณะบริเวณปากซอยถนนคชสาร ซอย ๑ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
                  ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 206,220