ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
             นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดแม่กวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
              ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 206,203