สำรวจพื้นที่และตรวจสอบหลักฐาน ตามที่มีผู้ประสงค์ขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดนางแล (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.
                    นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายเอกชัย ชมภู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำรวจพื้นที่และตรวจสอบหลักฐาน ตามที่มีผู้ประสงค์ขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดนางแล (ร้าง) หมู่ที่ ๕ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
                    ณ วัดนางแล (ร้าง) หมู่ที่ ๕ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 206,221