ประชุมหารือแนวทาง ในการพัฒนาบูรณะพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
                     นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบูรณะพระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อประชุมหารือแนวทาง ในการพัฒนาบูรณะพระวิหารหลวง
                     ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 206,164