พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาาค 7 ชั้นประโยค 1-2 ถึง ป.ธ. 5 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566

นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงาานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาาค 7 ชั้นประโยค 1-2 ถึง ป.ธ. 5 ประจำปี 2566 สนามอบรมวัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 23 มกราคม -12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 309,402