ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสร้างวัดในนามพระศรีศิลปาจารย์ ณ บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสร้างวัดในนามพระศรีศิลปาจารย์ ณ บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.

                 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาสร้างวัดในนามพระศรีศิลปาจารย์ ณ บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

                 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,327