สำนักงานพระพุทรศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ ที่บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ

รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทรศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ ที่บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ที่บ้านพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และช่อง 7 HD คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๑๐ น. เป็นต้นไป หรือช่องทาง Facebook Live ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมได้จัดทำหนังสือสวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบ E-Book สามารถดาวน์โหลดได้ทาง Facebook ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ http://www.facebook.com/www.onab.go.th และเว็บไซต์ http://www.onab.go.th

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมืองเชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ส่่งท้ายปี ๒๕๖๓ ต้องรับปี ๒๕๖๔ พร้อมกันกับพระภิกษุ - สามเณร โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจและเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Wat-Chedi-Luang-Chiang-Mai-169527336941242/ ได้ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปคะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,292