ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตและหลักเขตที่ดินวัดช่างเคิ่ง (ที่ธรณีสงฆ์) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจสอบแนวเขตและหลักเขตที่ดินวัดช่างเคิ่ง (ที่ธรณีสงฆ์) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563
                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเอกชัย ชมภู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตและหลักเขตที่ดินวัดช่างเคิ่ง (ที่ธรณีสงฆ์) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กรณี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ที่ใกล้เคียง ผลการตรวจสอบเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,291