ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นก่อนทำการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง กรณีวัดพระครู ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุญาตรื้อถอนอาคารราชพัสดุ

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
                       นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นก่อนทำการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง กรณีวัดพระครู ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขออนุญาตรื้อถอนอาคารราชพัสดุ ณ วัดพระครู ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,299