รังวัดสอบเขตที่ดินวัดสันส้มป่อย (ร้าง) ตำบลบสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.00 น.

            นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายเจ้าหน้าที่นำรังวัดสอบเขตที่ดินวัดสันส้มป่อย (ร้าง) ตำบลบสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 23788 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา

            ผลการนำรังวัดสอบเขตดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,721