ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประโยชน์ที่ดินวัดห้วยส้มสุก (ร้าง) ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับประชาชนบ้านห้วยส้ม

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

                 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประโยชน์ที่ดินวัดห้วยส้มสุก (ร้าง) ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับประชาชนบ้านห้วยส้ม ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดห้วยส้มสุก หมู่ที่ ๕ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

                ผลการดำเนินการประชุมชี้แจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนเข้าใจในประเด็นหัวข้อการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,723