ชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดบ้านสัน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการชี้ระวังแนวเขตและ
ลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียงวัดบ้านสัน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

                  ผลการฯดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,617