รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2566

- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

- รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) ประจำงวด12 ถึง 12 ปี 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) ประจำงวด12 ถึง 12 ปี 2566 |
pdf รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976