สังฆะเพื่อสังคม "วัดแห่งความหวัง พลังแห่งความสุข"

สังฆะเพื่อสังคม "วัดแห่งความหวัง พลังแห่งความสุข"

พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976