สรุปผลการดำเนินการจัดซื้องบประมาณปี 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx รายงานจัดซื้อ ปีงบ 64.xlsx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,976