การออกโฉนดที่ดินวัดร้างในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดนางแล (ร้าง) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ง จังหวัดเชียงใหม่ และวัดสบวาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

                     นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินวัดร้างในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดนางแล (ร้าง) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ง จังหวัดเชียงใหม่ และวัดสบวาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

                     ผลการดำเนินการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,706