ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านทุ่งแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
                    นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านทุ่งแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
                    ณ ที่พักสงฆ์ป่าห้วยบงธรรมาราม บ้านทุ่งแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,634