ตรวจสอบสภาพพื้นที่วัดร้างในเขตพื้นที่อำเภอสารภี เพื่อประกอบการพิจารณาขอเช่าที่ดินวัดร้าง และขอรับเช่าสืบแทน

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

               ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่วัดร้างในเขตพื้นที่อำเภอสารภี เพื่อประกอบการพิจารณาขอเช่าที่ดินวัดร้าง และขอรับเช่าสืบแทน ดังนี้
๑. วัดป่าแสะ (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๒. วัดหลวงกลางทุ่ง (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๓. วัดหลวง (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๔. วัดปันเจียงเหนือ (ร้าง) ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,665