ประชุมตรวจพื้นที่เตรียมการจัดพิธีเชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ถวายพระอธิการเกรียงไกร โกสโล (หลวงปู่กวง)

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.

                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กองพลทหารราบที่ ๗ (พล.ร.๗) ประชุมตรวจพื้นที่เตรียมการจัดพิธีเชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ถวายพระอธิการเกรียงไกร โกสโล (หลวงปู่กวง) มีหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะศรัทธาของวัด ร่วมประชุม

                ณ วัดป่านาบุญ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,694