ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดประโยชน์ที่วัดต้นยาง (ร้าง) ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.

                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดประโยชน์ที่วัดต้นยาง (ร้าง)โฉนดที่ดินเลขที่ 10722 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เทศบาลตำบลไชยสถานพิจารณาขอเช่าที่ดินวัดร้าง

                   ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 40,617