ตรวจสอบที่ดินวัดร้างในพื้นที่บ้านช้างใน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างใน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น.

                 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินวัดร้างในพื้นที่บ้านช้างใน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลช้างใน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนวัดร้างตกสำรวจ

                 ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,610