ตรวจพื้นที่ที่พักสงฆ์วังตวง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง กรณีขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.

                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่นายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพื้นที่ที่พักสงฆ์วังตวง หมู่ที่ ๙
ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง กรณีขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างวัด

                  ผลดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 49,599