ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                  นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

                  ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,631