ชี้แจงแนวทางการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

                 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการขออนุญาตสร้างวัด ในท้องที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

                ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,606