ระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียงวัดช้างค้ำ (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียงวัดช้างค้ำ (ร้าง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
                ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,152