ตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และตรวจสอบแนวเขตวัดร้าง ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
                       นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และตรวจสอบแนวเขตวัดร้าง ณ วัดพระบาททุ่งอ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
                       ผลดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,237