ตรวจสอบที่ดินวัดแพะก้อม (ร้าง) โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๔๓๒ ตั้งอยู่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
                       นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินวัดแพะก้อม (ร้าง) โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๔๓๒ ตั้งอยู่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการขอเช่าที่ดินวัดแพะก้อม (ร้าง) รายนางจำนงค์ อุ่นเมือง
                      ผลดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,107