พิธีงานวันกตัญญูบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีสมโภชพระประธาน สืบชะตาหลวง ทำบุญฉลองวิหาร 

วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
                       นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีงานวันกตัญญูบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีสมโภชพระประธาน สืบชะตาหลวง ทำบุญฉลองวิหาร 
                      ณ วัดป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทางวัดมีมาตรการควบคุมป้องการเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,135