ตรวจสอบพื้นที่วัดห้วยบ้านเก่า (ร้าง) ตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอปฏิสังขรณ์ เพื่อการยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
            นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่วัดห้วยบ้านเก่า (ร้าง) ตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอปฏิสังขรณ์ เพื่อการยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
            ณ วัดห้วยบ้านเก่า (ร้าง) ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,221