ตรวจสอบวัดร้างตกสำรวจในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

              นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดร้างตกสำรวจในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ วัด ตั้งอยู่ บ้านม่วงป๊อก ตำบลแสนไห และ ตั้งอยู่ บ้านลีซอแม่แตะ ตำบลเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
              เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนวัดร้างตกสำรวจและออกเอกสารสิทธิต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 85,207