ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานประกอบคำขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง ณ วัดดอยกองมูพระธาตุแสงขาว (ร้าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                   นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานประกอบคำขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง ตามที่มีผู้แจ้งความประสงค์และได้ยื่นคำขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดดอยกองมูพระธาตุแสงขาว (ร้าง) เพื่อยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
                  ณ วัดดอยกองมูพระธาตุแสงขาว (ร้าง) หมู่ที่ ๑ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 133,913